ГИПОТЕНУЗА

от2020

Ноя 28, 2020

тик бурчтун карпгы-сында жаткан тик бурчтуу үч бурч-туктун узун жагы. Тик бурчтуу үч бурчтуктун калган эки жагы — ка-теттери, к. Пифагор теоремасы.

от 2020