ГИПОТЕНУЗА

тик бурчтун карпгы-сында жаткан тик бурчтуу үч бурч-туктун узун жагы. Тик бурчтуу үч бурчтуктун калган эки жагы — ка-теттери, к. Пифагор теоремасы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *