ГИПОТЕЗА

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. hypothesis — негиз, жоромол) — ырастыгы практикада али такталбаган кубулушту түшүндүрүү үчүн илимде пайдаланылуучу ык, метод. Ар кандай ил. Г. тааным процессинде башталып, илимдин өнүгүү жолдорундагы кыйынчылыктарды чечүүдө пайдаланылат. Г-нын чындыгы практикада, тажрыйбада текшери-лет. Эгерде Г-нын натыйжалары практика м-н тажрыйбага карама-каршы келсе, анда ал Г. кабыл алынбай, анын ордуна жаңы Г. сунуш кылынат. Г-сыз эч бир ил. тармактын өнүгүшү мүмкүн эмес. Ф. Энгельс Г-ны «табият таануунун өнүгүү формасы» деп атаган. В. И. Лениндин айтуусу б-ча, тарыхты материалйстче түшүнүү өзүнүн пайда болуу кезегинде гипотеза болсо, «Капитал» жарыкка чыккан убактан баштап, эми гипотеза эмес, илим жүзүндө далилденген жобо» (Чыт., кырг. 1-бас, 1-т., 134— 138-6.). Азыркы кездеги илимдин мүнөзү, ил. из. экспериментинин татаалдыгы барган сайын теориялык ойлоого, ил. Г-га көбүрөөк муктаж болууда.

от 2020