ГИПОМОРФОЗ

от2020

Ноя 28, 2020

 (гипо… ж-а гр. mor-phe — форма, түр) — организмдин фи-логенездик өөрчүш жолу. Мында организмдин түзүлүшү жөнөкөйлөнөт. Г. түпкү тегинин онтогенезине мүнөздүү болгон айлана-чөйрөнүн алмашуусуна байланыштуу же жашоо шартынын жөнөкөйлөнүшүнөн ж-а дененин кичирейишинен болот. Г.— морфо-физиол. регресстин бир түрү. •

от 2020