ГИПОИД КЫЙМЫЛ ӨТКӨРГҮЧҮ

 — кайчылаш октуу конус түрүндөгү дөңгөлөктөр аркылуу кыймыл берилүүгө ылайыкталган сайлуу ж-а тиштүү кыймыл өткөргуч. Г. к. ө-ндө кичинекей тиштүү дөңгөлөктүн огу чоң тиштүү дөңгөлөк огуна карата жылытат. Г. к. ө-нүн дөңгөлөгү кыйгач же ийри сызыктуу, тиштүү болуп, октору 90°тук бурч м-н кайчылашат. Г. к. ө. түйүндөш беттердин жакшы сүрүлү-шүн камсыз кылып, анда кыймыл жай, салмактуу, дабышсыз берилет. Г. к. ө. автомобилдердин ж-а тракторлордун жетелөөчү дөңгөлөктөрүн-дө, тепловоздордо, токуучу машина-ларда айлануу кыймылын бир Балдан ондогон бөлүктөргө (валга) берүүдө колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *