ГИПОДЕРМАТОЗДОР

 — окуранып кесепетинен чыгуучу уйдун өнөкөт ылаңы. Уйдун сүтү азаят, арыктайт, териси сапатсыз болуп, чарба экон. зыян тартат. Ургундай торпок-тана жабыркайт. Бугу, эчкиде да кезигет. Окура малдын денесинде өсүп жетилип, жазында малдын жон терисин тешип жерге түшөт да, 30—40 күн өткөндөн кийин сайгак болуп учуп чыгат. Сайгак жайында малдын терисине (жүнүнө) сиркелейт. Андан 3— 5 күндө курт пайда болот да, ал тез эле терини тешип, анын астына жайланышат да, кийин сойлоп, кыр арка тарапка жылат. Жон териге жеткенде тез чоңоет да, терини тешип чыгат. Малдын денесинде 150гө жакын тешик калат. Малдын организми сезгенет. Окурага каршы жай мезгилинде хлорофостун 1% түү суу- дагы өритиндиси ж-а коңур күздө ги-подермин-хлорофос колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *