(гипо… ж-а гр. genes — жаралуу), магматоген кендери, эндоген кендери — жер кыртышынын тереңдигинде гео-хим. процесстерден пайда болгон кендер. Г. к. жер кыртышынын төмөнкү катмарларындагы жог. басым м-н темп-pa шартында магмадагы эритме-лердин же газ-буудагы ж-а ысык суу эритмелердеги минерал заттардан пайда болот. Г. к. магма, пегматит, карбонатит, скарн ж-а гидротерм кендери болуп 5 генетикалык топко бөлүнөт, к. Магма кендери, Пегматит кендери, Карбонатит кендери, Скарн кендери, Гидротерм кендери.

от 2020