ГИПНОЗ

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. hypnos — уйку) — адам ж-а жог. баскычтагы жаныбарлардын уйку сымал өзгөчө абалы. Г. байыртан эле белгилүү. 19-к-дын аягында орус илимпоздору В. М. Бехтерев, О. О. Мочутковский, А. А. Токарский, франциялык Н. Бергейм, Ж. Шар-ко, англ. Ж. Брейд, швейцариялык А. Форелдер Г-дун дарылык касиетин ж-а ишендирүү, психотерапиянын бир методу экенин сыпаттап жазышкан. И. П. Павлов ж-а анын шакирттери Г-дун негизин мээнин чоң жарым шарындагы тормоздоо процесси түзөрүн аныктаган. Г-до оорулуу ишенди- рүүдөн улам уктагандыктан, ал уйку адаттагы уйкудан бир аз өзгөчө болот. Г. убагында мээ кыртышынын бардык бөлүктөрү толук тормоздолбо-гон себептүү оорулуу адам врачтын сөзүн угуп жатат. Тормоздолбогон мээ кыртышынын бөлүктөрү «күчөткүч бөлүктөр» болуп эсептелет. Эгерде тормоздоо мээнин бардык бөлүктөрүнө таралса, адатта уйку пайда болот. Ишендирүүчү сөздүн таасири канчалык күчтүү болсо, Г. ошончолук жакшы өтөт. Г. күчүнө карай үч стадия-га бөлүнөт: биринчи — адамдын тынч алышы, магдыроосу, экинчи — уйку келүү (сөздү толук укпайт), ү ч ү н ч ү — гипноздук толук уйку. Г-дун үч стадиясында тең оорулуу адам врачтан башка сырткы таасирлерди сезбейт. Г. убагындагы уйку дарылоочу фактор катары өзүнчө же терапиялык дарылоо м-н бирге колдонулат. Г. м-н кээ бир ооруларды (невроз, психопатия ж. б.) да дарылайт. Мындай дарылоону башка максатка колдонууга тыюу салынат.

Ад.:   Лебединский М. С, Очерки психотерапии, М., 1959 (библ.).

от 2020