ГИПЕР…

 (гр. hyper — үстүнөн, ашыкча) — айрым татаал сөздөрдүн составдын бөлүгү; бирдеменин үстүндө турган ж-а нормадан ашып кеткен абалды туюндурат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *