ГИПЕР…

от2020

Ноя 28, 2020

 (гр. hyper — үстүнөн, ашыкча) — айрым татаал сөздөрдүн составдын бөлүгү; бирдеменин үстүндө турган ж-а нормадан ашып кеткен абалды туюндурат.

от 2020