ГИПЕРТРОФИЯ

(гипер… ж-а гр. trophe — тамактануу, тамак) — дене мүчөлөрүнүн же алардын айрым бөлүктөрүнүн көлөмүнүн чоңоюп кетиши. Адамда же жаныбарларда Г. органдардын составдын элементтеринин (клетка, ткандын) көлөмү чоңоюп ке-тиншнен же алардын саны көбөйүшүнөн пайда болот. Г. чыныгы ж-а жалган болуп бөлүнөт. Чыныгы Г-да органдардын аткарган ишинин күчө-щүнөн (мис, жумушчу же компенса-тордук Г.), эндокриндик ж-а нерв системасынын бузулушунан паревхи-малык элементтердин көлөмү же массасы чоңоет. Жумушчу Г. таза организмде (кара жумуш иштегендер, спортсмендер), о. эле органдын бир бөлүгү жабыркаганда (мис, жүрөктүн кемтигинде — компенсатордук Г.) же түгөйлүү органдардын бири ооруп, алынып ташталган убакта (викардык Г.) бири экинчисинин кызматын да аткарып калгандан пайда болот. Ней-роэндокриндик таасирлердин бузулушунан болгон Г-га акромегалия, гинекомастия кирет. Жалган Г-да кошумча ткандын (көбүнчө май тканы) ашык өсүшүнөн орган чоңоюп, паренхима (функциялык ткандар) кичирейет ж-а кызматы начарлайт. Г. өсүмдүктө да кездешет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *