ГИПЕРПЛАЗИЯ

(гипер… ж-а гр. -Lasis — жасоо, пайда болуу) — орган-хзрда ж-а ткандарда структуралык элементтердин санынын көбөйүп өсүшү. Адам м-н жаныбарларда клеткалардын ылдам көбөйүшүнөн ж-а жаңы структуралардын пайда болушунан Г. келип чыгат. Г. ткандардын түрдүү патологиялык өсүшүндө ж-а регенерацияда, гипертрофия убагында байкалат. Г. өсүмдүктөрдө да учурайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *