ГИПЕРГЕНЕЗ

от2020

Ноя 28, 2020

 (гипер… ж-а …генез) — жер кыртышынын жог. бөлүгүндө болуучу гиперген проңесстеринин жыйынтыгы, к. Гиперген процесстери, Гиперген кендери.

от 2020