ГИПЕРГЕНЕЗ

 (гипер… ж-а …генез) — жер кыртышынын жог. бөлүгүндө болуучу гиперген проңесстеринин жыйынтыгы, к. Гиперген процесстери, Гиперген кендери.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *