ГИПЕРБОЛОИД

 (гр. hyperbole»^- гипербола ж-а eidos — түр) — туюк эмес (экинчи тартиптеги) борб. бет. Г. бир көңдөйлүү ж-а эки көңдөйлүү болуп бөлүнөт. Бир көңдөйлүү Г. сызыктуу бетке туура келет, ошол беттин каалаган чекитинен эки түз сызык өтөт. Бул сызыктар түз сызыктуу түзүүчүлөр деп аталат. Г. ар кандай тегиз-дик м-н кесилишкенде ар түрдүү экинчи тартиптеги ийри (эллипс, гипербола, парабола ж-а кесилишүүчү) сызыктарды (бир көңдөйлүү Г. үчүн) пайда кылат. Эки Г. тең асимптота-лык конусту түзүп, өтө жакындашат. Бир көңдөйлүү Г. ички, ал эми эки көңдөйлүү Г. тышкы асимптоталык конус болушат. Г-дин каноникалык теңдемелери төмөнкүдөй жазылат: x2/a2+y2/b2—z2/c2=l (бир көңдөйлүү), x2/a2+y2/b2—z2/c2=—1 (эки көңдөйлүү).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *