ГИПЕРБОЛА математикада

— фокус деп аталган берилген эки чекитке чейинки аралыктардын айырмасы турактуу болгон тегиздикте-ги чекиттердин көптүгү (1-сүрөт).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *