ГИПЕРБОЛАЛЫК ПАРАБОЛОИД

— ээр түрүндөгү экинчи тартиптеги чектелбеген бет. Анын декарт коор-динаталар системасындагы жөнөкөй.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *