ГИПАБИССАЛ ТОО ТЕКТЕРИ

(гр. hyp — сапаттын начарлашын туюндурган сөз мүчөсү ж-а abysses — түп- сүз) — жер кыртышынын терең эмес катмарында пайда болгон магмалык тоо тектердин жалпы аты. Г. т. т. составы ж-а структуралык өзгөчөлүктөрү б-ча өтө тереңде пайда болгон (абиссалдык) ж-а эффузив тоо текте-ринин ортосунда. Структурасы порфир сымал келип, майда ж-а орто бүртүкчөлүү. Г. т. т. көбүнчө жаш тоо аймактарында липарит-порфир, гранит-порфир, габбро-диабаз сыяктуу тоо тектерден туруп, өчкөн жанар тоонун түбү, дайка, силл, шток, лакколит түрүндө кездешет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *