ГИНЗБУРГ

Вулъф Вениаминович (1904—1969) — сов. антрополог, мед. илимд. доктору (1945). 1946—57-ж. С. М. Киров атн. Аскер-мед. академиянын (Ленинград) профессору; анатомия кафедрасынын башчысы, 1958— 69-ж. СССР ИАнын (Ленинграддагы бөлүмү) Этнография ин-тунда сектор башчысы. Г. Байыркы О. Азия, Каз-н ж-а Волга боюндагы расалык типтерди сыпаттаган антроп-ялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Тянь-Шань, Памир-Алай ж-а Түш. Кырг-н аймактарын мекендеген байыркы көчмөн уруулардын антроп-ясын изилдеген. Ал антроп-ялык, арх-ялык ж-а тарыхый маалыматтарга таянып, кыргыз, тажик, өзбек, түркмөндөрдүн тарыхы б-ча 50дей ил. эмгек калтырган. ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *