ГИНЕЦЕИ

от2020

Ноя 28, 2020

 (гр. gyne — ургаачы ж-а oikion — үй, жай) — гүлдөгү энелик-терди пайда кылган бардык мөмө жалбыракчалар (мегаспорофиллдер).

от 2020