ГИНГИВИТ

от2020

Ноя 28, 2020

(лат. gingiva — бүйлө) — тиш буйлөсүнүн сезгенүү ж-а дистрофия формасындагы оорусу. Г. сырткы факторлордун (коргошун ж-а висмут м-н уулануудан) таасиринен ж-а организмдин реакция берүү ийкем-дүүлугүнүн төмөндөшүнөн пайда болот. Зыяндуу факторлордун таасиринен адегенде тиш бүйлөсүнүн былжырлуу челиндеги бүдүрчөлөр, айдан кийин ага жанаша жаткан бөлүктөр сезгенет. Зыяндуу таасирлер көпкө созулса, өлүү ткандар пайда болуп ж-а жарага айланып кетиши мүмкүн. Мындай учурда оорулуу адамдын темп-расы көтөрүлөт, башы ооруйт, уйкусу качат, оозунан сасык жыт чыгат. Дарылоо негизги ооруга ж-а зыяндуу факторго жараша жүргүзүлөт. Алдын алуу үчүн тишти таза сактап, өз убагында дарылануу керек.

от 2020