ГИМНАСТИКА

 (гр. gymnazo — ма-шыктырам) — адамдын ден соолугун чыңдоо максатында колдонулган методикалык ыкмалардын ж-а атайлап табылган дене тарбия көнүгүүлөрү-нүн системасы. Г. кишинин дене түзүлүш жагынан текши жетилишине, кыймыл ийкемдеринин жакшырышы-на, шамдагай, кубаттуу, чыдамкай болушуна жардам берет. Г-лык көнүгүүлөр жалпы организмге да, айрым органдар м-н булчуңдардын өсүшүнө да таасир тийгизет. Г-да спорттук ык м-н басуу, жүгүрүү, секирүү, жөрмө-лөө, асылуу, тоскоолдордон ашуу, жүк көтөрүү, Г-лык жабдыктарда ойноо сыяктуу көнүгүүлөр аткарылат. СССРде Г-нын мындай түрлөрү кеңири таралган: негизги Г. (гигиеналык ж-а атлетикалык Г. м-н кошо), к о лд о н м о Г. (өндүрүш гимнасти-касы ж. б.), спорттук Г., көркөм Г., спорттук акробатика. Негизги Г. кары-жаштын ден соолугун чыңдоо үчүн колдонулат, калгандары спорттук ж-а практикалык мааниге ээ. Кырг-нда спорттук Г. б-ча 1976-жылдын 1-январына 48 коллективде секция иштеген, 2636 киши машыгат, азыркы мезгилде мелдештерге СССР спортунун 10 мастери, 89 спорттун мастерлигине кандидат ж-а 1-разряд-чьт катышат. Респ-кабыздын тунгуч масторлери: Гүлнара Чокоева, Николай Корнецких, Рустам Акрамов ж. б;

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *