ГИМНАСТИКА ЖАБДЫКТАРЫ

— дене тарбия көяүгүүлөрү үчүн керектүү буюмдар. Г. ж-нын бир нече түрү бар. Алар полго, шыпка, гимнастикалык залдын керегесине бек бекитилет же көнүгүү учурунда гимнастикалык залга алып кирүүгө ж-а жылдырууга ылайыкталат. Көнүгүүлөрдүн мүнөзүнө жараша Г. ж. төмөнкү негизги топторго бөлүнөт: жармашуу үчүн жабдыктар — шыргый, жоон аркан, керегедеги гимнастика тепкичи; асылуу, термелүү ж-а көтөрүлүү үчүн жабдыктар — гимнастика шакеги, трапеция, турник ж. б; таянып ойноо үчүн жабдыктар — жарыш брусья, гимнастика аты ж. б.; тең салмак сактоо үчүн жабдыктар — бум, гимнастика устуну ж. б.; секирүү үчүн жабдыктар — гимнастика эшеги, стол, плинт; кол жабдыктары — таяк, булава, гантель ж. б. Жармашуучу ж-а кээ бир асылып-термелип аткарылуучу көнүгүулөрДө уруна турган жабдыктар машыгуу убагында үзүлүп же чыгып кетпес үчүн залдын шыбына өзгөчө илмектер м-н бекитилет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *