ГИМНАЗИЯ

— жалпы билим берүүчү орто окуу жай. «Г.» термини Байыркы Афиныда пайда болгон. Биринчи жолу 1538-ж. Страсбургда (Франция) ачылган орто мектеп Г. деп аталган. Россияда Г. адегенде Петербургда (1726), кийин Москва ун-тинин алдында (1755), Казанда (1758) ачылган. Россияда 19-к-дын 60-жылдары аялдар Г-сы пайда болот. Г-да коом ж-а табият ж-дөгү илимдер окутул-ган. Г-га негизинен үстөмдүк кылуучу таптын өкүлдөрүнүн балдары гана киришкен. Кьгрг-нда алгачкы Г. 1910-ж. эркек балдар үчүн Пишпек ш-нда ачылган. _

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *