ГИЛЬБЕРТ

 (чей бирдиги) — магнит кыймылдаткыч күчүнүн же магниттик потенциалдар айырмасынын Гаусс ж-а СГСМ абс. системадагы бирдиги. Англис физиги У. Гильберттин ысмынан аталган. Кыскача белгилениши гб, эл аралык — Gb. 1 гб—0,795775 ампер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *