ГИЛЬБЕРТ

от2020

Ноя 28, 2020

 (чей бирдиги) — магнит кыймылдаткыч күчүнүн же магниттик потенциалдар айырмасынын Гаусс ж-а СГСМ абс. системадагы бирдиги. Англис физиги У. Гильберттин ысмынан аталган. Кыскача белгилениши гб, эл аралык — Gb. 1 гб—0,795775 ампер.

от 2020