ГИЛОЗОИЗМ

(гр. hyle — зат, материя ж-а zoe —-тиричилик) — бардык мате-риялардын жаны бар деп эсептеген филос. окуу. Ал жаратылыштагы бардык буюмдарда, нерселерде сезүү, туюу, кабылдоо, ойлоо касиети бар деп эсептейт. Мис, байыркы грек философу Фалес магниттик темирди өзүнө тартуу касиетинен улам анда «жан» бар деп билген. Ушул эле ойду Анаксимандр, Аиаксимен, Гераклит сыяктуу материалисттер да айткан. 17-к-да Спиноза ойлоо бүткүл табигатка таандык касиет десе, француз философу Робине материянын баары жандуу деп санаган. Ал вми диалек. материализм сезип-туюу касиетин жог. өнүккөн орг. материянын гана касиети деп карайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *