ГИДРО…

 (гр. Kydor — суу) — айрым татаал сөздөрдүн биринчи (алдынкы) компонентин түзүп, аларга сууга байланыштуу маани киргизген бөлүк. Мис, гидробиология, гидросфера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *