ГИДРО…

от2020

Ноя 28, 2020

 (гр. Kydor — суу) — айрым татаал сөздөрдүн биринчи (алдынкы) компонентин түзүп, аларга сууга байланыштуу маани киргизген бөлүк. Мис, гидробиология, гидросфера.

от 2020