ГИДРОЦИКЛОН

 (гидро… ж-а гр. kyklon — айлануучу) — суудан минерал бөлүкчөлөрдү ажыратып алуучу аппарат. Г. конус түрүндөгү идиш сыяктуу болуп, иштеши борбордон четтөөчу кучкв негизделген. Мында гидро аралашма конус идиштин беттерине жаныта жиберилип, айлана баштайт. Ушул айлануудан пайда болгон борбордон четтөөчү күчтүн таасири м-н салмагы ж-а өлчөмү чоң бөлүкчөлөр жогорку, ал эми майда жеңил бөлүкчөлөр төмөнкү тешикче-ден бөлүнүп чыгат. Г-дун түзүлүшү жөнөкөй ж-а жогору өндүрүмдүү болгондуктан өндүрүштө кеңири колдонулууда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *