ГИДРОХОРИЯ

от2020

Ноя 28, 2020

 (гидро… ж-а гр. cho-гёо — жыламын, тараймын) — суу агымы аркылуу урук, мөмө, спора ж. б. көбөйүү органдардын таралышы. Г. суу ж-а саз өсүмдүктөрүн, балырларга, кээ бир козу карындарга мүнөздүү.

от 2020