ГИДРОХИНОН

n-диоксибензол, —— — ачык-боз түстүү /Г\ и кристалл; 169—171°С-н°-«\_/ Дө ЭРИП— 285-287°С-де кайнайт. Бензол-до, муздак сууда начар, ысык сууда, спиртте, эфирде жакшы эрийт. Г-дун суудагы эритмеси абада кычкылда-нып, күрөң кочкул түскө өзгөрөт. Кычкылданууда алгачкы хингидрон-го, анан гс-хинонго айланат. Хинонду калыбына келтирүүдөн ж-а синтез жолу м-н алынат. Г. сүрөт ишинде, орг. боекторду синтездөөдө, аналит. химияда калыбына келтиргич катарында кеңири колдонулат. _

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *