ГИДРОТЕХНИКА

от2020

Ноя 28, 2020

(гидро… ж-а техника) — илим ж-а техника тармагы; суу байлыгын изилдеп, пайдалануу жолун ж-а суу кырсыгынан сактануу үчүн ар кандай инж. курулуш салуу чараларын иштеп чьггат. Анын негизги багыты: суу энергиясын пайдалануу, суу жолу м-н кеме жүрүү ж-а карагай агызуу ишин камсыз кылуу: сугат, а. ч. жерине суу жеткирүү ж-а жер кургатуу; калкты, транспорт ж-а ө. ж. ишканаларын суу м-н камсыз кылуу; суу ташкынынан сактоо ж. б. Г. гидрология, гидромеханика, гид» равлика сыяктуу суу *к-дөгу илимге таянат. терилген. Ак-Суу, Чатыр-Көл, Кара-Шородогу көмүр кычкыл газдуу «Нарзан» тибиндеги минералдуу сууларды бөтөлкөгө куюу заводдору курулган. Дарыя ж-а жер астындагы суулардын составынын сугатка жарамдуулугу текшерилүүдө.

Ад.:   А л е к и н О. А., Основы гидрохимии, Л., 1970.

 

от 2020