ГИДРОСФЕРА

от2020

Ноя 28, 2020

(гидро… ж-а сфера) — Жердин атм-ра м-н катуу жер кыр-тьгшыньш (литосферанын) аралыгындагы суудан турган бөлүгү (кабыгы); океандар м-н деңиздердин ж-а кургактыктагы суулардын (дарыя, көл, саз) жыйындысы. Кең маанисин алганда жер астындагы суулар, уюл-дардагы муздар, бийик тоолордогу мөңгүлөр, жаан-чачын, тирүү орга-низмдердин денесиндеги суулар да Г-нын составына кирет. Суулардын көбү океандар м-н дениздерде (1370 млн км*, бул Г-нын 94%) топтолгон. Экинчи орунда жер астындагы суулар (61,4 млн км* — 4%), андан кийинки орунда Арктика ж-а Антарк-тикадагы көп жылдык муз м-н кар (24 млн км*—2%) турат. Г-нын жалпы массасында кургактыктагы суулардын үлүшү эң эле аз. бирок жер бетиндеги тиричилик үчүн алардын мааниси зор. Г. суулары атмосфера, жер кыртышы (литосфера) ж-а биосфера м-н дайыма өз ара тыгыз байланышта. Бул байланыштын натыйжасында суунун жер шарындагы айланышы жүрөт. Жер бетиндеги азыркы тиричилик адегенде Г-да башталып, кийит» палеозой заманынын бапт-талыпгылдм ана кургактыкка өткөн.

от 2020