ГИДРОСТАТ

от2020

Ноя 28, 2020

(гидро… ж-а гр. statos — кыймылсыз) — суу астында ил. из. жпггер жүргүзүү ж-а түрдүү жумуштарды аткаруу үчүн атайын кемеден агым аркан м-н түшүрүлүүчү аппарат. Г-ты 1911-ж. амер. инженер Гартман жасаган. Сов. биринчи Г. 1923-ж. инженер Е. Г. Даниленконун долбоору 6-ча курулган. Азыркы кездеги Г. безен материалдардан (болот куймала-ры. айнекпластика ж. б.) шар же жкпгндр формасында болуп, 1—3 киик бата турган атайын камера түрүндө жасалат, абаны конденсация-жю системасы, суу астында байкоо жүргүзүүгө арналган прибор, кино ж-а фотоаппарат ж. б. приборлор м-н жабдылат. Электр энергиясы, телефон байланышы атайын кабелдин жардамы м-н камсыз кылынат. Г. негизи-жен ЗОО м тереңдикке чейин түшүрүлөт.

от 2020