ГИДРОНАВТ

от2020

Ноя 28, 2020

акванавт (гидро…, лат. aqua — суу ж-а гр. nautes — деңизде сүзуүчу) — узак убакыт бою сыртка чыкпай суу астындагы имаратта (аппаратта) иштөөчү атайын даярдык алган адам. Г. узак убакытка айлана чөйрөдөгү басымдын аракетине каршы организмдин ыңгай-лашканын пайдаланып, суу астындагы ил. из. иштерин аткарат.

от 2020