ГИДРОМОРФТУУ ТОПУРАКТАР

(гидро… ж-а гр. morphe — форма, түзүлүш) — жер астындагы суунун таасиринен пайда болгон топурактар. Г. т. Кырг-ндын аймагында Чүй, Талас, Ош өрөөндөрүндө кеп кездешет. Алардын негизги өзгөчөлүгү жер алдындагы туздуу ж-а тузсуз суунун таасиринен кайрадан шортоң ж-а саз топуракка айланып кетет. Эгерде жер астындагы суунун деңгээли 0,5— 1,5 м болсо, андай жерди мелиора-циялоо м-н шорунан арылтып, саз кургатылгандан кийин пайдаланууга жарайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *