ГИДРОМОДУЛЬ

от2020

Ноя 28, 2020

(гидро… ж-а лат. modulus — өлчөм) — белгилүү убакытта өсүмдүктүн ар гектарына суунун орт. чыгымдалышы, б. а. суунун салыштырма чыгымы. Г. гектарына л/сек м-н белгиленет. Эгиндин сугат нормасын, мөөнөтүн аныктагандан кийин бүткүл вегетациялык мезгилде суу пайдалануу планы же Г. графиги түзүлөт.

от 2020