(гидро… ж-а механика) — механиканын кысылбоочу суюктуктардын тең салмактуулук абалын ж-а кыймыл закондорун изилдөөчү бөлүгү. Г. суюктуктардын кыймылын изилдөөчү гидродинамикага ж-а суюктуктардын тең салмактуулук шарттарын изилдөөчү гидроста-тикага бөлүнөт.

от 2020