ГИДРОМЕТРИЯ

от2020

Ноя 28, 2020

(гидро… ж-а …мет-рия) суюктуктун абалын, кыймылын ж-а суу объектилеринин режим өлчөмүн аныктоочу ыктардын жыйындысы. Г-нын милдетине суунун деңгээлин, тереңдигин, түбүнүн релье-фин, басымын, агымын, ылдамдыгын, багытын, толкун элементтерин, суунун ылайлуулугун, суу чыгымын, агын суунун терм ж-а муз режимде-рин мүнөздөөчү элементтерди ченөө ж. б. кирет.

от 2020