ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

(гидро… ж-а металлургия) — хим. реагенттердин суудагы эритмелерин колдонуу м-н рудадагы ж-а ар түрдүү өндүрүш калдыктарьгадагы металлды эритмеге айландырып, андан электролиздин же сүрдүрүп чыгаруу реакциясынын жардамы м-н металл бөлүп алуу процесси. Г-лык процесстерди металл алууда колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн 1763-ж. М. В. Ломоносов көрсөткөн ж-а алтынды рудадан бөлүп алуу үчүн хлор суусун колдонгон. 1843-я{. орус илимпозу П. Р. Багратион составында алтыны бар кенди (руданы) калай цианидинин (KCN) суудагы эритмесин колдонуу, алтынды эритмеге өткөрүүнүн шарттары ж-а аны эритмеден тундуруу м-н ажыратып алуу жолун тапкан. Азыр Г. жолу м-н бардык алынуучу жездин 25% »s-a күмүш, цинк, кадмий, молибден, уран ж. б-лар өндүрүлөт. Г. кенди табылган жеринен металлдарды түздөн түз өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн түзөт. Азыркы металлургия белгилүү тартипте аткарылуучу бир канча тех-, нол. операциядан турат: алдын ала руданы мех. жол м-н майдалоо, же-гичтигин кетирүу, б. а. алынуучу ме- таллды суу эритмесинө которуу, ме-таллды пайдасыз кошундудан ажыратуу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *