ГИДРОЛОКАТОР

от2020

Ноя 28, 2020

(гидро… ж-а дат. loco — жайгаштырам) — суу алдындагы объектилердин ордун үн сигналы-нын жардамы м-н аныктоочу прибор. Г. негизинен үн сигналын жиберүүчү, кабыл алуучу ж-а керектүү пара-метрлерди эсептөөчү бөлүктөрдөн турат. Анын иштөө принциби суу алдындагы нерсеге карай ун сигналын жиберип, ал чагылдырган сигналды кабыл алуу м-н сигналдын барып ж-а чагылып келген убактысын так ченөөгө негизделген. Г-дун жардамы м-н суунун алдындагы нерсеге чейинки аралыкты ж-а ал нерсе канчалык терең орун алганын гана эмес, нерсенин кайсы багытта, кандай ылдамдык м-н жылышын да аныктоого болот, к. Гидролокация.

от 2020