ГИДРОЛОГИЯЛЫК СТАНЦИЯ

— 1) СССР гидрометеорол. кызматынын өндүрүш органы. Дарыя, көл, деңиз, суу сактагыч, саз ж-а мөңгүлөрдүн гидрологиялык режимине байкоо жүргүзөт ж-а изилдейт. Курал ж-а приборлор м-н жабдылган пункттары болот. 2) Деңиздин (же көлдүн) координаталары белгилүү бир чеки-тиндеги пункту. Анда кемеден гидрологиялык (деңиздин абалы, аба ырайы, суунун өңү, тунуктугу, темп-ра ж-а хим. составы, о. эле айымдардын багыты ж-а ылдамдыгы) байкоолор жүргүзүлөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *