ГИДРОЛОГИЯЛЫК ПРОГНОЗ

— суу сактагыч, көл же өзөндө болуучу кубулуштар ж-дө алдын ала ил. болжол жасоо. Г. п. алдын ала айтылуучу элементтердин режим мүнөзүнө жараша суу ж-а муз прогнозу болуп бөлүнөт. Суунун Г. п-унда сезондогу ж-а суу ташкын кезиндеги агымдын көлөмү, суунун киришинин ж-а ташуу деңгээлинин максимуму ж-а ТҮРДҮҮ убакыттагы суунун орт. чыгымы, кирген суунун максимумга жеткен убакыты болжолдонот. Муздун Г. п-уна өзөн, көл, суу сактагыч-тын ачылуу ж-а тоңуусу, муздун ка- лыңдыгы ж. б. маалыматтары кирет. Г. п. кыска (15 сутиага чейин) ж-а узак мезгилдүү (15 суткадан бир нече айга чейин) болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *