—катализ жолу м-н полисахаридден моносаха-ридди алуу үчүн өсүмдүк материал-, дарыя хим. жактан кайра иштетүүчү ө. ж. тармагы. Аларда тамак-ашка жараксыз өсүмдүк сырьёсунан, жыгач калдыгынан, а. ч. таштандысы-яан тоют ачыткы, этил спирти, глюкоза, фурфурол, орг. кислота ж. б. чыгарылат. Мындай продукция чыгаруу үчүн башка ө. ж. тармактарында тамак-аш ж-а тоют продуктулары >дан, картошка ж. б.) чыгымдалат. Азыркы кездеги технологиянын деңгээли аябай өсүүдө. Мис, 1 т кургак жыгач сырьёсунан 220 кг белоктуу тоют ачыткы же 35 кг ачыткы ж-а 175 л этил спиртин же 105—110 кг ачыткы ж-а 70—80 кг фурфурол даярдоого болот. Рев-яга чейин Россияда Г. ө. ж. жок эле. СССРде бул тармак 1935-жылдан өнүгө баштаган. Агыр Г. ө. ж. ишканалары РСФСР, БССР, УССР, ГССР, Молдавия, Каз-н ж-а Өзб-нда жайгаштырылган. Алардын ирилери — Красноярск, Бирюса, Еляек гидролиз з-ддору ж-а Фергана фурандуу бирикмелеринин з-ду. Г. ө. ж. соц. өлкөлөрдөн Болгария, Польша, ГДР ж-а Чехосл-яда, капит. мам-.жзеттерден АКШ, Франция, Италия, Финляндия ж-а Японияда өнүккөн.

Ад.:   Гидролизная и сульфитно-спирто-ратг промышленность СССР, Сборник справочных материалов, М., 1957.

от 2020