ГИДРОКЫИМЫЛГА КЕЛТИРГИЧ

— энергия булагынын ж-а суюктуктун жардамы аркылуу ал энергияны өзгөртүп түзүүчү ж-а жүргүзүлө турган машинага жеткирип берүүчү түзүлүштүн жыйындысы. Г. к-ти колдонуунун негизги максаты — машина ылдамдыгынын жүккө көз каранды-лыгын аныктоо. Мында энергиянын булагы электр же жылуулук кыймылдаткычтар, басым астындагы суюктук ж. б. болот. Энергияны өзгөртүп түзүүчү ж-а машинага жеткирүүчү түзүлүштүн түрүнө жараша Г. к. гид-ростатикалык (көлөмдүн), гидродинамикалык ж-а аралаш кыймылга кел-тиргич болуп айырмаланат (к. Гидродинамикалык кыймыл вткөргуч). Гидростатикалык Г. к. машинага ар кандай күч келтирилгенде (жүк жүктөлгөндө) ал машинанын ылдамдыгын так аныктоого, анын айлануу ж-а алга-артка жылуу кыймылынын талап кылынган режимин камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Гидродинамикалык Г. к. жалаң гана айлануу кыймылын жөнгө салат. Аралаш Г. к-ке штамптоо-чу пресстин айрым конструкцияларын кыймылга келтиргич мисал боло алат. Мында электр кыймылдаткыч м-н аракетке келген борбордон чет-төөчү насос суюктукту гидравлика-лык цилиндрге берип, ал пресстин жумуш аткаруучу аспабын кыймылга келтирет. Г. к-тер ар түрдүү кубат-туулукта иштеп чыгарылат да алар металл кесүүчү станокто, прессте, учуучу аппараттарды башкаруу системаларында, кемеде, оор автомобил-де, жылуулук кыймылдаткычта (көлөмдүн Г. к.), ТЭЦтин насосторун иштетүүчү установкаларда, шахталык көтөргүч машиналарда, желденткичте (динамикалык Г. к.), газ турбинала-рын жүргүзүүдө (аралаш Г. к.) колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *