ГИДРОКО Д ОН

от2020

Ноя 28, 2020

жөтөлдү басуучу дары. Г. кодеинден алынып, таасири б-ча ага окшош. Өлкөнүн ж-а жог. дем алуу жолдорунун ооруларында таблетка түрүндө берилет.

от 2020