ГИДРОДИНАМИКА

 (гидро… ж-а динамика) гидромеханиканын бир бөлүгү; кысылбоочу суюктуктардын кыймылын ж-а катуу нерселер м-н өз ара аракетин изилдейт. Ылдамдыгы үндүкүнөн бир канча аз болгон газдын кыймылы да Г-нын методдору м-н изилденет. Г. илим катары 18-к-дын орто ченинде түзүлгөн. Аны негиздөөчүлөр— Петербург ИАнын мүчөлөрү Л. Эйлер ж-а Д. Бернулли. Г-нын кээ бир маселелерин изилдөөдө суюктуктун жалпы касиети эсепке алынып, механиканын негизги закондору ж-а методдору колдонулат да, ал суюктук ээлеген көлөмдүн каалаган чекитиндеги ылдамдык, басым ж. б. чоңдуктар аныкталат. Дал ушунун өзү суюктук м-н катуу нерселердин өз ара аракеттенүү күчүн эсеп-төөгө мүмкүндүк берет. Г. б-ча алганда, суюктуктун эң башкы касиети — анын агуучулугу ж-а туташтыгы. Суюктук кыймылга келгенде, аны м-н идиштин каптал бетинин ж-а суюктуктун бөлүкчөлөрүнүн ортосунда да ички сүрүлүү күчү пайда болот. Г-лык изилдөөдөгү эң негизги кыйынчылык — илээшкектикти так эсепке алуу. Авиациянын өркүндөшү Г-нын техникада колдонулушун күчөттү ж-а бир катар фундаменттүү жыйынтык-тарды алууга түрткү болду. Б. Жуковский ж-а А. Чаплыгин бул багыт б-ча илимге өзгөчө чоң салым киргизишти. Г-нын азыркы кездеги практикалык колдонулушу өтө эле ар ТҮРДҮҮ- Ал кемелерди, самолетторду долбоорлоодо, жер астындагы суу м-н нефтини чыпкалоо маселелерин изилдөөдө кеңири колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *