ГИДРОДИНАМИКАЛЫК КЫЙМЫЛ ӨТКӨРГҮЧ

 — кыймылдаткычтан берилген айлануу моментин же машинанын валынын айлануу жыштыгын баскычсыз өзгөртүп берүүчү механизм. Г. к. ө. насос м-н турбина ка-лактарынын иштөө эсебинен жумуш Гидродинамикалык кыймыл өткөргуч-төр: а — гидротрансформатор; б — гидромуфта; 1 — насостун жетелөөчү валга орнотулган жумушчу дөңгөлөгү; 2 — гидротурбина-нын жетеленуүчү валга орнотулган жумушчу дөңгөлөгү; 3 — багыттоочу кыймылсыз аппарат — реактор. Жумуш аткаруучу суюктуктун багыты жебелер м-н көрсөтүлгөн. аткарат. Бул кыймыл өткөргүч бири бирине кийиштирилген борбордон чет-төөчү насос м-н турбина түрүндө 20-к-дын аягында сунуш кылынган. Насос м-н турбинанын ортосу айланта көңдөй болуп, ага май же суу толтурулат. Дөңгөлөктөрү кыймылдаткыч-ка бириктирилген насос суюктукту кыймылга келтирип айландырат. Суюктуктун насостон алган энергиясы турбина аркылуу жүргүзүүчү машинага берилет. Эки дөңгөлөктүү (насостуку ж-а турбинаныкы) Г. к. ө-түн эки валындагы айландыруу моменттери барабар болот да, ал кыймыл өткөргүч гидродинамикалык муфта (гидромуфта) деп аталат (к. сүрөт). Гидромуфтанын п. а. к. 95—98%. Г. к. ө-түн түрлөрүнүн бири — гидродинамикалык трансформатор. Г. к. ө. автомобиль м-н тепло-воздун трансмиссияларында, кеменин күч берүүчү установкасында, ТЭЦтин насосторун жүргүзгүчтөрдө кеңири колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *