ГИДРОГРАФ

(гидро… ж-а …граф) ■— дарыяда суу чыгымынын мезгил б-ча өзгөрүшунун графиги. Г-ты түзүүдө күндөлүк байкоолордун маалыматтары колдонулат. Ордината огуна суу чыгымынын чоңдугу, абсциссага убакыт белгиленет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *