ГИДРОГРАФ

от2020

Ноя 28, 2020

(гидро… ж-а …граф) ■— дарыяда суу чыгымынын мезгил б-ча өзгөрүшунун графиги. Г-ты түзүүдө күндөлүк байкоолордун маалыматтары колдонулат. Ордината огуна суу чыгымынын чоңдугу, абсциссага убакыт белгиленет.

от 2020