ГИДРОГРАФИЯ

(гидро… ж-а …гра-фия) гидрологиянын суу объекти-лерин ж-а алардын айрым бөлүктөрүн мүнөздөн жазуучу бөлүмү. Ал экиге бөлүнөт: 1) кург актык гидрологи и сынын Г-сы айрым суу объектилеринин (дарыя, көл, суу сактагыч) алган ордун, физ. геогр. шарттарын, көлөмү м-н режимин, пайдалануу жолдорун ж-а кишилердин тийгизген таасиринен алардын режиминин өзгөрүп! үн изилдеп, мүнөздөйт. 2) Океанология Г-сы оке-андарга жүргүзүлгөн байкоолорго мүнөздөмө берет. Мында Дүйн. океан-дын гидрометеорол. режими м-н геод. талаалары, жээк түзүлүштөрү, океан м-н деңиз түптөрүндөгү кыртыштар ж-а алардын рельефинин динамикасы изилдөнет. Г. 18-к-дын 1-жарымында Россияда (1718), Францияда (1720), Улуу Британияда (1737) башталган. Россияда, кийин СССРде ил. Г-яын өнүгүшү А. А. Тилло, А. И. Вилькиц- кий, Ю. М. Шокальский, В. М. Родө-вич, Е. В. Блиэняк, И. Ф. Молодых ж. б. илимпоздордун ысымдарына байланыштуу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *