— жер бетиндеги аймактардын гидрогео-логиялык картасын түзүү ж-а жалпы гидрогеол. шарттарын аныктоо үчүн талаада жүргүзүлүүчү изилдөөлөрдүн жыйындысы. Г. с-да топографиялык же геол. карталарга булактар, ку-дуктар, бургулоо көзөнөктөрү (сква-жиналары), саздар, дарыя-суулар, келмелер ж. б. түшүрүлүп, суунун деби-ти, составы, сапаты ж. б-лары аныкталып, баяндамасы толук жазылат. Керек учурда бургулоо ж-а геофиз. иштер да жүргүзүлөт. Г. с-нын негизги максаты — суу топтоочу катмар-лардын санын, таралышын, жайгашуу шарттарын ж-а жер астындагы, жер үстүндөгү суулардын хим. составын аныктоо. Г. с. кичине масштабдагы (1:1000 000—1:500 000), орто масштабдагы (1:200 000—1:100 000) ж-а ири масштабдагы (1:50 000—1:25 000 ж-а андан да чоң) болуп бөлүнөт.

от 2020