ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК РАЙОНДОШТУРУУ

— тоо тек катмарларынын гидрогеол. шарттарына, жер астындагы суулардын пайда болушу, таралышы, ж-а алмашуусуна карай айрым жерлерди табигый бирдей аймактарга бөлүү. Г. р. гидрогеол. изилдөөлөрдүн негизинде жер астындагы сууларды эл чарбасына колдонуу ишин жакшыртуу үчүн жүргүзүлөт. Г. р. негизинен атайы максаттагы ж-а жалпы болуп бөлүнөт. Ар бир гидрогеол. район суунун жайгашуусу ж-а составы б-ча бири биринен айырмаланат, б. а. бир райондо тузсуз таза суу болсо, экинчисинде минералдашкан туздуу суу кездешет. Кыртыш сууларын райондоштурууда антропогендин тоо тек катмарларынын таралышын ж-а составын аныктоо өтө зарыл болсо, артезиан сууларын райондоштурууда геол. структураларды (ойдуң, синклиналь, мульда ж. б.) аныктоо керек, анткени көрсөтүлгөн структураларда артезиан бассейндери жайгашат. Минералдуу сууларды райондоштурууда алардын газ составына айрыкча көңүл бөлүнөт. Кырг-ндын аймагы, анын гидрогеол. шарттары б-ча негизинен 2 областка (Тянь-Шань, Памир), анын ичинен 8 регионго (Чүй — Талас, Ысык-Көл, Нарын, Сары-Жаз—Аксай, Фергана, Алай) бөлүнгөн (1975); мында 50дөн ашык артезиан бассейндери белгиленген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *