ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК КАРТА

—жер астындагы суулардын жайгашышын ж-а таралышын көрсөтүүчү карта. Г. к. гидрогеол. съемкалардын маалыматтарына таянып, геологиялык картанын негизинде түзүлөт. Картада суулуу кабаттардын геол. түзүлүшү м-н таралышы, булактар, алардын де-бити, тереңдиги м-н хим. составы, кудуктар, бургуланган скважиналар, көлдөр, саздар, агын суулар ж. б-лар көрсөтүлөт. Г. к. ири (1:50 000 ж-а андан чоң), орто (1:200 000—1:100 000), кичине масштабдагы (1:500 000 ж-а андан да кичине) болуп бөлүнөт. Изилдөөнүн максатына жараша: 1) жалпы, 2) негизги суулуу кабаттардын, 3) атайын максаттагы Г. к-ларга ажыратылат. Г. к-га аймактын гидрогеол. шарттарын мүнөздөөчу түшүндүрмө тексти кошо тиркелет. Азыркы учурда СССРдин аймагынын 1:2 500000 масштабдагы жалпы Г. к-сы м-н гидрохим. картасы, жер астындагы минералдуу, жылуу ж-а ысык суулар ж. б-лардып картала-ры түзүлгөн. Көпчүлүк жерлердин 1:500 000 ж-а 1:200 000 масштабдагы карталары бар. Кырг-ндын кичине масштабдагы, ал эми Чүй, Ысык-Көл, Талас ж-а Фергана өрөөндөрүнүн ири масштабдагы Г. к-лары түзүлгөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *