ГИДРОБИОЛОГИЯ

 (гидро… ж-а биология) — сууда жашаган организм-дер, алардын жашоо шарттары, өз ара байланыштары, океан-деңиздер м-н агын суулардын биол. продуктуу-лугу ж-дөгү илим. Г.— негизинен экологиялык илим. Суунун физ.-геогр. өзгөчөлүктөрү (хим. составы, эриген газдар, алардын саны, суунун тунук-тугу ж. б.) суудагы организмдерге ж-а алардын тиричилик аракеттерине жараша болот. Ошондуктан Г. лимнология ж-а океанология м-н тыгыз байланыштуу. Г-нын негизги милдеттери: суудагы процесстерди башкаруу, б. а. кишиге пайдалуу организм-дерди көбөйтүү, керексиздерин азайтуу, суулардын биол. продуктуулугун жогорулатуу. Г-да суунун калдыктар м-н булганышын изилдөө, булгануу-дан тазалоо жолдорун иштеп чыгуу да кошо каралат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *